Core & Prevention

Oefeningen gericht op de versteviging van core, stabilisatoren en functionele patronen (6-10 personen)

INSCHRIJVEN SUMMER EDITION
WANNEER?

Opstart: week van 22 juli – Einde: week van 26 augustus

Woensdagavond: 20:00-21:00

Gaat wel door op 15 augustus (feestdag).

WAT?

Oefeningen gericht op de versteviging van core, stabilisatoren en functionele patronen.

De sessies zijn voornamelijk gericht op oefeningen die stabiliteit en functionaliteit uitdagen. Er wordt in vergelijking met de small group veel minder aandacht gegeven aan het “HIIT” gegeven. De focus ligt meer op mobiliteit en krachtuithouding.

De groepjes zijn hier iets groter (6-10 deelnemers) wat als voordeel heeft dat de prijs per deelnemers lager ligt. Doordat de groep iets groter is, wordt er gewerkt met meer algemene oefeningen die voor de meerderrheid een meerwaarde bieden. De oefeningen worden natuurlijk wel nog steeds aangepast aan het niveau van de deelnemers en uitvoering bijgestuurd waar nodig.

Prijs
– 90 euro voor een reeks van 6 sessies
– 50 euro per blok van 3 sessies

VOOR WIE?

Ook hier werken we graag met een vrij gevarieerd publiek. Waar in de Small Group meer nadruk ligt op intensiteit, werken we in de Core & Prevention met een rustigere opbouw. Zowel mensen die graag meer actief zijn en geen sportvoorgeschiedenis hebben als mensen die doorstromen uit specifieke rug- en nekschool als mensen die vanuit hun sport graag aanvullend trainen op stabiliteit en kracht zijn zeker welkom.

WAAROM?

Met deze “grotere” groepsessies willen we de drempel verlagen om aan sport te doen en de kans geven om in een leuke sociale context op verantwoorde manier grenzen te verleggen. We ondersteunen graag verder in de revalidatie of in het kader van jouw sportieve ambities. Het is een formule die mensen stimuleert naar een blessurepreventieve houding en gezonder leven.